Академічна доброчесність

Положення про запобігання та виявлення плагіату

Положення про перевірку академічних текстів на плагіат

Кодекс академічної доброчесності

Онлайн-семінар із академічної доброчесності

Інструкція про порядок перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат

Список відповідальних осіб по роботі з системами для перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат

Академічне письмо та оформлення публікацій