Історія

Факультет дистанційного навчання Нікопольського інституту ПрАТ ВНЗ «МАУП»

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом ліцензована та акредитована Міністерством освіти і науки України за найвищим IV рівнем акредитації з правом видачі дипломів державного зразка. МАУП - член Міжнародної Кадрової Академії, а також Європейської Асоціації університетів безперервної освіти, що дає право на видачу дипломів міжнародного зразка, які визнані ЮНЕСКО.

Свою історію Нікопольський інститут веде з 15 жовтня 1999 року як структурний підрозділ Київської Міжрегіональної Академії управління персоналом. У травні 2001 року представництво перетворено в Нікопольську філію, а в 2011 році в Нікопольський інститут МАУП.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані та досвідчені викладачі ФДН. Колектив викладачів ФДН НІ МАУП творчо підходить до роботи над удосконаленням навчально-виховного процесу та його методичним забезпеченням. Наші викладачі ведуть науково-дослідницьку діяльність, займаються розробкою навчальних посібників, написанням наукових статей. Програми та навчальні плани ФДН НІ МАУП складені з урахуванням світових освітніх стандартів і-технологій. Академія забезпечує весь цикл здобуття вищої освіти, починаючи від довузівської підготовки абітурієнтів до перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівця.  

Випускникам МАУП видається диплом про вищу освіту державного зразка та диплом, оформлений відповідно до міжнародно-правових норм.

Бібліотечно-інформаційний центр налічує 22 000 примірників спеціалізованої літератури. Тільки студенти ФДН  Нікопольського інституту Міжрегіональної Академії Управління Персоналом на початку семестру отримують безкоштовний комплект підручників з усіх дисциплін, це входить до вартості навчання.

Студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику на підприємствах, організаціях та в закладах освіти м. Нікополя і району.

Нікопольський інститут МАУП має добру матеріально-технічну базу і виділяє кошти на розвиток інфраструктури для поліпшення умов навчання студентів. ФДН НІ МАУП проводить навчання з багатьох дисциплін, що пов'язані з використанням нових інформаційних технологій, програмних продуктів та комп'ютерної техніки. В сучасно обладнаних аудиторіях слухачі можуть отримати знання з роботи на комп'ютері як у локальному режимі, так і в мережі Інтернет, а також навчитися ефективному використанню спеціальних програмних засобів.

Студенти денного відділення активно залучаються до наукової роботи.

В основу системи виховання студентів ФДН НІ МАУП покладено національно-громадську ідею, яка відіграє роль об'єднуючого, консолідуючого фактора в суспільному розвитку, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. В Академії постійно діють спортивні секції, проводяться різнопланові екскурсії. Постійно проводяться Дні відкритих дверей.

ФДН Нікопольський інститут не зупиняється на досягнутих результатах. Серед наших випускників - підприємці, керівники банків, головні бухгалтери, менеджери малого і середнього бізнесу, службовці високих рангів, юристи державних і приватних фірм, співробітники правоохоронних органів та ін.