Центр дистанційного навчання для українських громадян «Нікопольський інститут» ПрАТ ВНЗ «МАУП»

Місто: Нікополь
Назва структурного підрозділу: Центр дистанційного навчання для українських громадян
«Нікопольський інститут» ПрАТ ВНЗ «МАУП»
Рік заснування: 15.10. 1999 р.
Акредитація: IV
Керівник: Онищук Валерій Олексійович, тел.(0566) 68-18-56
Форми навчання: денна, заочна, дистанційна
Кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр
Адреса:

53211, м. Нікополь, вул.. Запорізька, 31

Телефон: (0566) 68-18-56
Телефон приймальної комісії: (0566) 68-18-56

Навчальний процес в Нікопольському інституті забезпечують висококваліфіковані та досвідчені викладачі. Колектив викладачів ФДН НІ МАУП творчо підходить до роботи над удосконаленням навчально-виховного процесу та його методичним забезпеченням. Наші викладачі ведуть науково-дослідницьку діяльність, займаються розробкою навчальних посібників, написанням наукових статей. Програми та навчальні плани ФДН НІ МАУП складені з урахуванням світових освітніх стандартів і технологій. Академія забезпечує весь цикл здобуття вищої освіти.  

Випускникам МАУП видається диплом про вищу освіту державного зразка та диплом, оформлений відповідно до міжнародно-правових норм.

 

Усі спеціальності мають ліцензії та сертифікати про акредитацію видані Міністерством освіти і науки України. Готує майбутніх фахівців за такими спеціальностями: