Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Терміни навчання:

Студенти отримують комплекс знань з соціально-гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін в різних галузях, необхідний для застосування в умовах розвитку ринкових відносин і побудови незалежної демократичної держави.

Перелік основних навчальних дисциплін:

для бакалаврів:

для магістрів:

Можливе місце роботи

Студенти можуть обіймати ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

Можливі посади:

Бакалаври - менеджер з питань комерційної діяльності та управління; менеджер апарату центральних органів державної влади; менеджер з персоналу; помічник керівника підрозділів; експерт з економічних питань; аналітик фінансових ринків; економіст зі збуту; керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту; менеджер з матеріально-технічного забезпечення; керівник малих підприємств

Магістри - начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості; начальники (інші керівники) та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв’язку; керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів; менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління; менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві; фахівці в галузі праці та зайнятост, керівник оздоровчого комплексу, пансіонату, санаторно-курортного закладу, приватної медичної практики