Фінанси, банківська справа та страхування

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

спеціальность: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти: Бакалавр/спеціаліст/магістр

Фінанси, банківська справа та страхування одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Основні спеціалізації:

 

 Компетентності, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки:

Знання:

 

Уміння:

 

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

 

Терміни навчання за освітніми рівнями та формами навчання:

 

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

 

Випускники можуть займати посади: